Kuća u Subotici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaCara Lazara 30 OpštinaSubotica
Cena EUR*100.500 € Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-294/2017-C od dana 13.06.2017.godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-19; 011/222-64-03; 060/818-34-48; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br.1, površine u gabaritu 180m2, na adresi Cara Lazara br.30, izgrađena na kat.parceli br.1804, kat.parcela br.1804, površine 136m2, njiva 2.klase, kat.parcela 1804, površine 180m2, zemljište pod zgradom-objektom, kat.parcela 1804, površine 500m2, zemljište uz zgradu-objekat, sve upisano u list nepokretnosti br. 19286 KO Stari grad.

Sva zainteresovana lica mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.