Stambena zgrada u Ćupriji


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaJastrebačka 36 OpštinaĆuprija
Cena EUR*19.695 € Jemstvo3.939 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I. 41/2018 od 26.11.2018. godine.

Datum javne prodaje26.12.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1, izgrađena na kp.br. 196/2 KO Ćuprija grad, na adresi Ćuprija, ulica Jastrebačka, broj 36, površine u osnovi 100 m2, ukupne površine prema stanju u katastru 100 m2, ukupne površine prema faktičkom stanju 230,48 m2, spratnost prema stanju u katastru nepokretnosti: prizemlje, spratnost prema faktičkom stanju; suteren + prizemlje + sprat, objekat poseduje odobrenje za gradnju, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna sa obimom udela izvršnih dužnika: po 1/2, upisano u List nepokretnosti broj 4610 KO Ćuprija grad.

Početna cena iznosi 2.324.061,42 dinara, što je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 26.12.2018. godine u 14,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 41/2018“ i pozivom na broj I.I. 41/2018.