Stambeno-poslovna zgrada u Zrenjaninu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaCara Dušana 48a OpštinaZrenjanin
Cena EUR*39.992 € Jemstvo6.665 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.V.316/2014 dana 03.08.2018. godine.

Datum javne prodaje18.09.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/ 300-08-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u listu nepokretnosti broj 20891 KO Zrenjanin.

Stambeno poslovna zgrada površine 150 m2, broj zgrade 1, izgrađena na parceli br. 3318/2 u Ulici cara Dušana u Zrenjaninu, izgrađena bez odobrenja za gradnju

Pomoćna zgrada površine 48 m2, broj zgrade 2, izgrađena na parceli br. 3118/2, u Ulici cara Dušana u Zrenjaninu, bez odobrenja za gradnju.

Javno nadmetanje održaće se dana 18.09.2018. godine, sa početkom u 11:30 časova, u zgradi Osovnog suda u Zrenjaninu, u sudnici br. 31.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 7.865.000 dinara.

Početna cena na javnom nadmetanju ne može biti niža od 60 % od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti nepokretnosti.