Sombor - Porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Sombor OpštinaSombor
Cena EUR*7.565 € Jemstvo2.522 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I. 590/16 dana 19.03.2019. godine.

Datum javne prodaje16.04.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u listu broj 4143 KO Sombor 2, za parcelu 17365, ukupne površine 33 ara i 19 m2, na kojoj je pod br. zg. 1 izgrađena porodična stambena zgrada u Obziru - Pavlović, te na parceli 17366 njiva prve klase 49 ari i 29 m2.

Procenjena vrenost nepokretnosti iznosi 2.975.663,00 dinara, početna cena je 30 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 16.04.2019. godine, u 09.30 časova, u Osnovnom sudu u Somboru, soba br. 65/3.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.