Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Somboru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Sombor OpštinaSombor
Cena EUR*15.130 € Jemstvo2.522 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I. 590/16 dana 03.08.2018. godine.

Datum javne prodaje12.09.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/ 300-08-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u listu broj 4143 KO Sombor 2, za parcelu 17365, ukupne površine 33 ara i 19 m2, na kojoj je pod br. zg. 1 izgrađena porodična satmbena zgrada u Obziru - Pavlović, te na parceli 17366 njiva prve klase 49 ari i 29 m2.

Procenjena vrenost nepokretnosti iznosi 2.975.663,00 dinara.

Početna cena iznosi 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 12.09.2018. godine, sa početkom u 09:30 časova, u zgradi Osnovnog suda u Somboru, soba br. 65/3.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost svakog radnog dana od 17:00 do 19:00 časova.