Zemljište u Alibunaru


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Dobrica OpštinaAlibunar
Cena EUR*2.406 € Jemstvo481 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV 205/2017 dana 25.09.2018.godine.

Datum javne prodaje23.10.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poljoprivredno zemljište, njiva 3. klase, potes Torda, br. parcele 2579/5, površine 60a 14m/2, opisana i upisan u List nepokretnosti broj 862, KO Dobrica.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana 23.10.2018. godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva, a utvrđenje vrednosti vršeno je zaključkom od 20.07.2018.godine i iznosi 567.864,00 dinara. Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti, odnosno 283.932,00 dinara.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. U nepokretnosti se prema podacima javnog izvršitelja kao trenutni držalac nalazi izvršni dužnik.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 22.10.2018. godine od 11:00-11:30 časova, uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.Iv 205/2017“.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana. Nepokretnost može biti dodeljena i kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji kupac u skladu sa čl. 192.st.2 ZIO.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.