Porodična stambena zgrada u Knjaževcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaSretena Markovića 7 OpštinaZaječar
Cena EUR*18.310 € Jemstvo3.662 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Nikole Cvetkovića u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju.

Datum javne prodaje26.10.2018. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada , broj zgrade 1 , broj etaže Pr+Sp površine u osnovi 117m2 u ulici Sretena Markovića br 7 na katastarskoj parceli br 6299 sve upisano u list nepokretnosti broj 11619 KO Knjaževac u svojini izvršnog dužnika , privatna sa obimom udela 1/1 , objekat ima odobrenje za upotrebu .

Procenjena tržišna vrednost iznosi 4.321.200,00 dinara.

Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 50% od procenjene vrednosti i to 2.160.600,00 dinara.

Drugo javno nadmetanje održaće se 26.10.2018 u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u ulici Nikole Pašića br. 124 Zaječar.

Pravo nadmetanja imaju sva lica koja uplate jemstvo u iznosu 10% procenjene vrednosti nepokretnosti to jest, 432.120,00 dinara i dostave dokaz o uplati javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže uplatom u novcu na depozitni račun javnog izvršitelja Nikole Cvetkovića broj 160-442285-84 sa pozivom na broj 226-И.И-45/2018 i naznakom da se radi o jemstvu.

Ročište za razgledanje nepokretnosti zakazuje se za 19.10.2018 u 16 časova na adresui u ulici Sretena Markovića 7, gde se predmetna nepokretnost nalazi .