Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Crepaji


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaBeogradska 49a OpštinaKovačica
Cena EUR*16.694 € Jemstvo3.339 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 353/2017 dana 09.11.2018.godine.

Datum javne prodaje06.12.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Zemljište pod zgradom – objektom, površine 91 m2,
• Zemljište uz zgradu – objekat, površine 299 m2,
• Porodična stambena zgrada br. 1, površine u osnovi 91 m2, postojeća u ul. Beogradska br. 49A, u Crepaji, k.p. 1646/2, KO Crepaja, sve opisano i upisano u listu nepokretnosti br. 4081, KO Crepaja

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana: 06.12.2018.godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva, a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 23.07.2018.godine i iznosi 3.939.673,49 dinara. Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti odnosno 1.969.836,74 dinara;.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. Javni izvršitelj nema informaciju o tome ko se kao trenutni držalac nalazi u predmetnoj nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 05.12.2018.godine uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 353-2017“.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana. Nepokretnost može biti dodeljena i kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji kupac u skladu sa čl. 192.st.2 ZIO.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.