Pomoćne zgrade i zemljište u Kovinu


VrstaOstalo Broj prodaje2
AdresaKO Mramorak, KO Deliblato OpštinaKovin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Smederevu Sudska jedinica u Kovinu Posl. Br. I.Iv. 393/2016 od 20.02.2017. godine i Zaključka o prodaji Javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca Posl. Br. I.Iv. 61/2017 od 15.01.2019. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

011/201-50-67, 011/220-91-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

- 2/3 idealnog dela njive 3. klase površine 02ha 23a 79m2, potes Zuglo, na katastarskoj parceli broj 4946/11, procenjene vrednosti 1.377.582,41 dinara;
- 2/3 idealnog dela njive 4. klase površine 40a 09m2, potes Zuglo, na katastarskoj parceli broj 4946/11, procenjene vrednosti 219.361,52 dinara.
Upisane u List nepokretnosti broj 3105 KO Mramorak, ukupna procenjena vrednost 1.596.943,92 dinara.

- Njiva 3. klase površine 01ha 19a 49m2, potes Preko Doline, na katastarskoj parceli broj 3625, procenjene vrednosti 1.173.323,55 dinara;
- Njiva 4. klase površine 51a 63m2, potes Preko Doline, na katastarskoj parceli broj 3625, procenjene vrednosti u iznosu od 450.646,32 dinara.
Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 1.623.969,87 dinara.

- Njiva 2. klase površine 01ha 40a 01m2, potes Vraniševac, na katastarskoj parceli broj 9496, procenjene vrednosti 1.544.548,87 dinara;
- Njiva 3. klase površine 35a 45m2, potes Vraniševac, na katastarskoj parceli broj 9496, procenjene vrednosti u iznosu od 348.098,75 dinara.
Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 1.892.647,62 dinara.

- Pomoćna zgrada - objekat za uzgoj krava, građevinska površine 726m2, potes Mala Vrela, broj etaža Prizemlje 1, broj zgrade 1, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 7.073.011,44 dinara;
- Pomoćna zgrada – Senjak, građevinske površine 608m2, potes Mala Vrela, broj etaža Prizemlje 1, broj zgrade 2, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 2.961.701,76 dinara;
- Njiva 1. klase površine 01ha 67a 40m2, potes Mala Vrela, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 3.710.262,14 dinara;
- Njiva 2. klase površine 6a 92m2, potes Mala Vrela, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti u iznosu od 150.107,62 dinara.
Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 13.895.082,95 dinara.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da zakažu razgledanje predmetne nepokretnosti najkasnije do dana 25.01.2019. godine na mobilni telefon javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca 065/600-69-85.