Pomoćne zgrade i zemljište u Kovinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Mramorak, KO Deliblato OpštinaKovin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Smederevu Sudska jedinica u Kovinu Posl. Br. I.Iv. 393/2016 od 20.02.2017. godine i Zaključka o prodaji Javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca Posl. Br. I.Iv. 61/2017 od 12.09.2018. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

Datum javne prodaje12.10.2018. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

011/201-50-67, 011/220-91-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

- 2/3 idealnog dela njive 3. klase površine 02ha 23a 79m2, potes Zuglo, na katastarskoj parceli broj 4946/11, procenjene vrednosti 1.377.582,41 dinara,
- 2/3 idealnog dela njive 4. klase površine 40a 09m2, potes Zuglo, na katastarskoj parceli broj 4946/11, procenjene vrednosti 219.361,52 dinara

Upisane u List nepokretnosti broj 3105 KO Mramorak, ukupna procenjena vrednost 1.596.943,92 dinara;

- Njiva 3. klase površine 01ha 19a 49m2, potes Preko Doline, na katastarskoj parceli broj 3625, procenjene vrednosti 1.173.323,55 dinara,
- Njiva 4. klase površine 51a 63m2, potes Preko Doline, na katastarskoj parceli broj 3625, procenjene vrednosti u iznosu od 450.646,32 dinara,

Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 1.623.969,87 dinara;

- Njiva 2. klase površine 01ha 40a 01m2, potes Vraniševac, na katastarskoj parceli broj 9496, procenjene vrednosti 1.544.548,87 dinara,
- Njiva 3. klase površine 35a 45m2, potes Vraniševac, na katastarskoj parceli broj 9496, procenjene vrednosti u iznosu od 348.098,75 dinara,

Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 1.892.647,62 dinara;

- Pomoćna zgrada - objekat za uzgoj krava, građevinska površine 726m2, potes Mala Vrela, broj etaža Prizemlje 1, broj zgrade 1, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 7.073.011,44 dinara,

- Pomoćna zgrada – Senjak, građevinske površine 608m2, potes Mala Vrela, broj etaža Prizemlje 1, broj zgrade 2, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 2.961.701,76 dinara,
- Njiva 1. klase površine 01ha 67a 40m2, potes Mala Vrela, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 3.710.262,14 dinara,
- Njiva 2. klase površine 6a 92m2, potes Mala Vrela, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti u iznosu od 150.107,62 dinara,

Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 13.895.082,95 dinara.

Zakazuje se drugo javno nadmetanje za dan 12.10.2018. godine, sa početkom u 13.00 časova, koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca, ulica Srpskog Sovjeta broj 8/1/6, Smederevo.

Na drugom javnom nadmetanju nepokretnosti se ne mogu prodati ispod početne cene u iznosu od 50% od utvrđene vrednosti iste.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti uplatom na račun Javnog Izvršitelja Aleksandra Trebovca, broj 160-413170-32 sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj 2 I.Iv. - 61/2017”.

Najpovoljniji ponudilac dužan je da razliku do punog iznosa ponuđene cene i položenog jemstva uplati u roku od 15 dana nakon donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski račun izvršitelja broj 160-413170-32, u suprotnom nepokretnost će biti dodeljena ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od najpovoljnijeg ponudioca ili ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od drugog po redu ponudioca.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da zakažu razgledanje predmetne nepokretnosti najkasnije do dana 08.10.2018. godine na mobilni telefon javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca 065/600-6985.