Porodična stambena zgrada u Beočinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaSvetozara Markovića 9a OpštinaBeočin
Cena EUR*39.723 € Jemstvo5.675 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I - 127/2017 dana 12.09.2018. godine.

Datum javne prodaje12.10.2018. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/480-00-53; 021/480-00-84; 066/503-33-63

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada na kat. parceli br. 1536/5, u Ul. Svetozara Markovića br. 9/a i zemljište pod zgradom-objektom u površini od 1 a 4 m2, i zemljište uz zgradu-objekat od 2 a 11 m2 (u važećem listu nepokretnosti 1 a 98 m2), sve upisano u list nepokretnosti br. 2626 KO Beočin.

Procenjena vrednost iznosi 6.696.096,00 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene.

Javno nadmetanje održaće se dana 12.10.2018. godine, u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Novom Sadu, Trg mladenaca br. 6.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.