Stambeno poslovni objekti sa zemljištem u Debeljači


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Debeljača OpštinaKovačica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

064/229-54-32

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Celina 1 - objekti, zemljište i oprema:
1. Zgrada drvne industrije, KP br. 1831, površine 176 m2, procenjene vrednosti 2.726.610,00 dinara;
2. Zgrada sušare, KP br. 1831, površine 131 m2, procenjene vrednosti 1.405.014,00 dinara;
3. Katastarska parcela, KO br. 1831, površine 719 m2, procenjene vrednosti 257.050,00 dinara;
4. Porodična stambena zgrada, KP br. 1832/1, površine 195 m2, procenjene vrednosti 929.526,00 dinara;
5. Katastarska parcela, KP br. 1832/1, površine 873, procenjene vrednosti312.016,00 dinara;
6. Pomoćna zgrada, KP br. 1832/2, površine 63 m2, procenjene vrednosti150.154,00 dinara;
7. Katastarska parcela, KP br. 1832/2, površine 608 m2, procenjene vrednosti 217.366,00 dinara;
8. Zgrada za koju nije poznata namena, KP br. 1830, površine 505 m2, procenjene vrednosti 4.008.879,00 dinara;
9. Katastarska parcela, KP br. 1830, površine 759, procenjene vrednosti 271.350,00 dinara;
Oprema:
10. Kotao na čvrsto gorivo, procenjene vrednosti 220.000,00 dinara;
11. Kalorifer, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
12. Cevni transporter - nekompletan, procenjene vrednosti 50.000,00 dinara.

Ukupna procenjena vrednost celine 1. iznosi: 10.557.965,00 dinara.
Depozit iznosi 2,111.593,00 dinara.

Celina 2 - oprema:
1. Oprema sušare - nekompletna, procenjene vrednosti 700.000,00 dinara. Depozit 140.000,00 dinara;
2. Mašina za izradu parketa - nekompletna, procenjene vrednosti 110.000,00 dinara. Depozit 22.000,00 dinara;
3. Vertikalna trakasta testera - nekompletna, procenjene vrednosti36.000,00 dinara. Depozit 7.200,00 dinara;
4. Kancelarijski nameštaj, procenjene vrednosti 6.000,00 dinara. Depozit 1.200,00 dinara.