Ugostiteljski kompleks u Apatinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Apatin OpštinaApatin
Cena EUR*122.545 € Jemstvo17.506 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje25.10.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zgrada ugostiteljstva u Apatinu – restoran, površine 316 m², potes Bent, broj etaža PR1, br. zgrade 9, na k.p.br. 10164/2, opisano u B listu – 1. deo lista nepokretnosti broj 170 KO Apatin.

2. Pomoćna zgrada – spoljni WC, površine 22 m², potes Bent, broj etaža PR1, br. zgrade 10, na k.p.br. 10164/2, opisano u B listu – 1. deo lista nepokretnosti broj 170 KO Apatin.

3. Pomoćna zgrada – letnjikovac, površine 19 m², potes Bent, broj etaža PR1, br. zgrade 10, na k.p.br. 10164/2, opisano u B listu – 1. deo lista nepokretnosti broj 170 KO Apatin.

Kapaciteti predmetnog restorana su sledeći:

• 60 sedećih mesta unutar restorana
• 60 sedećih mesta u bašti restorana
• 50 mesta u velikom letnjikovcu – gazebu
• 10 mesta u malom letnjikovcu – venjaku
• 40 mesta na 10 stolova uz dok
• 75 ljudi u letnjem baru

Predmetna nekretnina se nalazi u rukavcu Dunava, na „gradskoj plaži“, na najudaljenijem delu rukavca gledano od centra Apatina. Na ovom delu marine se pored predmetnog nalazi još jedan restoran, koji ima i smeštajne kapacitete. U gradu pored navedenih postoje još 3 restorana. Udaljenost od centra Apatina iznosi 2,5 km. U kraju je rešena sva infrastruktura.:

• Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 20.657.665,00 RSD.

• Na javnom nadmetanju početna cena čini 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i iznosi 14.460.365,50 RSD.

Datum aukcije: 25.10.2018. godine u 12:00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Branislava Dardića, ul. Ive Lole Ribara br. 3, Vrbas.

Javni izvršitelj Branislava Dardić će zainteresovanim licima omogućiti razgledanje nepokretnosti uz prethodnu najavu Javnom izvršitelju najkasnije tri dana pre zakazanog termina na tel. 064/905-4261; 021/301-8038.

Pravo učešća imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, i dostave dokaz izvršitelju o uplati, najkasnije do pre početka javnog nadmetanja. Jemstvo se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Branislava Dardića br. 340-13002207-16, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju” poziv na broj I.I. 174/2018.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun Javnog izvršitelja. Ukoliko polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

ID: R - 12