Jabučje - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Jabučje OpštinaValjevo
Cena EUR*3.814 € Jemstvo763 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 262 I.I 36/18 dana 01.11.2018. godine.

Datum javne prodaje28.11.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03; 011/302-75-59; 011/206-58-36; 064/885-32-75; 064/64 885-39-19; 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 67 m2, broj zgrade 1, br. etaža Pr1, potes Staro Selo 201;
- Pomoćna zgrada, površine u gabaritu 57 m2, broj zgrade 2, br. etaža Pr1, potes Staro Selo;
- Zemljište pod zgradom-objektom, površine 67 m2, potes Staro Selo;
- Zemljište pod zgradom-objektom, površine 57 m2, potes Staro Selo;
- Zemljište pod zgradom-objektom, površine 23 m2, potes Staro Selo;
- Zemljište pod zgradom-objektom, površine 25 m2, potes Staro Selo;
- Zemljište pod zgradom-objektom, površine 19 m2, potes Staro Selo;
- Zemljište pod zgradom-objektom, površine 16 m2, potes Staro Selo;
- Zemljište uz zgradu-objekat, površine 500 m2, potes Staro Selo;
Sve na kat. parceli 3843, privatna svojina sa obimom udela 1/1 u korist izvršnog dužnika, a upisano u list nepokretnosti br. 706 KO Jabučje.

Procenjena vrednost iznosi 900.000,00 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 28.11.2018. godine, u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Steve Vidovića u Valjevu, Ul. Vladike Nikolaja 45/1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.