Ruma - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Ruma OpštinaRuma
Cena EUR*8.946 € Jemstvo1.491 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv.1438/13 dana 30.11.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/ 300-08-01;collection2@lawofficealeksic.rs; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u list nepokretnosti 12591 KO Ruma:
- Parcela br. 6665/5 grad - njiva 1. klase, površine 08a 44 m2, gradsko građevinsko zemljište.

Procenjena vrednost iznosi 1.759.368,14 dinara, a početna cena je 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 10.01.2019. godine, u 11.00 časova, u zgradi Osnovnog suda u Rumi, kancelarija broj 11.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.