Poljoprivredno zemljište i kuća sa pomoćnim objektima u Laznici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Laznica OpštinaŽagubica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje02.11.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Šuma 6. klase, površine 36 a 12 m², potes Čoka fantina, šumsko zemljište, k.p. br. 1301 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 64.028,30 RSD;

2. Njiva 8. klase, površine 25 a 93 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1302 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 30.643,30 RSD;

3. Pašnjak 3. klase, površine 1 ha 69 a 81 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1303 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 100.338,18 RSD;

4. Šuma 6. klase, površine 1 ha 44 a 87 m², potes Čoka fantina, šumsko zemljište, k.p. br. 1304 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 256.804,53 RSD;

5. Pašnjak 3. klase, površine 3 ha 92 a 30 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1346 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 231.804,19 RSD;

6. Livada 7. klase, površine 75 a 77 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1347 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 44.771,36 RSD;

7. Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 1, površine 56 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1348 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 13.897,61 RSD;

8. Voćnjak 7. klase, površine 23 a 87 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1348 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 28.208,85 RSD;

9. Pašnjak 3. klase, površine 19 a 38 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1349 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 11.451,35 RSD;

10. Pašnjak 3. klase, površine 10 a 59 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1350 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 6.257,47 RSD;

11. Šuma 5. klase, površine 4 ha 50 a 55 m², potes Čoka fantina, šumsko zemljište, k.p. br. 1351 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 798.669,71 RSD;

12. Pašnjak 3. klase, površine 14 a 98 m², potes Čoka fantina, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1352 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 8.851,46 RSD;

13. Pašnjak 3. klase, površine 65 a 41 m², potes Znamenj, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1416 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 38.649,79 RSD;

14. Voćnjak 7. klase, površine 9 a 98 m², potes Znamenj, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1417 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 11.749,06 RSD;

15. Šuma 6. klase, površine 98 a 31 m², potes Znamenj, šumsko zemljište, k.p. br. 1418 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 174.269,71 RSD;

16. Livada 7. klase, površine 55 a 44 m², potes Znamenj, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1419 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 32.758,66 RSD;

17. Voćnjak 7. klase, površine 8 a 52 m², potes Znamenj, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1420 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 10.068,68 RSD;

18. Njive 8. klase, površine 23 a 29 m², potes Znamenj, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1421 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 27.523,42 RSD;

19. Voćnjak 7. klase, površine 12 a 72 m², potes Znamenj, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 1423 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 15.032,11 RSD;

20. Šuma 6. klase, površine 13 a 32 m², potes Znamenj, šumsko zemljište, k.p. br. 1424 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 23.611,76 RSD;

21. Pašnjak 3. klase, površine 1 a 41 m², potes Kraku Ciganesk, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 7924 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 2.499,44 RSD;

22. Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 1, površine 15 m², potes Kraku Ciganesk, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 8016 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 4.077,11 RSD;

23. Voćnjak 6. klase, površine 35 a 18 m², potes Kraku Ciganesk, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 8016 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 124.724,01 RSD;

24. Njiva 4. klase, površine 14 a 95 m², potes Selo, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 8161/3 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 70.669,85 RSD;

25. Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 1, površine 38 m², potes Selo, građevinsko zemljište, k.p. br. 8161/4 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 1.796,29 RSD;

26. Zemljište uz zgradu - objekat, broj zgrade 1, površine 5 a, potes Selo, građevinsko zemljište, k.p. br. 8161/4 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 23.635,40 RSD;

27. Voćnjak 3. klase, površine 2 a 24 m², potes Selo, građevinsko zemljište, k.p. br. 8161/4 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 10.588,66 RSD;

28. Njiva 6. klase, površine 94 a 95 m², potes Đalu Srbesk, poljoprivredno zemljište, k.p. br. 8187/1 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 224.418,12 RSD;

29. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine u osnovi 38 m², potes Selo, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, k.p. br. 8161/4 KO Laznica selo, procenjene vrednosti u iznosu od 269.443,56 RSD,

Što ukupno iznosi 2.661.286,95 RSD.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena nepokretnosti čini 70% od procenjene vrednosti svake pojedinačne nepokretnosti.

Datum aukcije: 02.11.2018. godine u 12:00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Zorice Milošević u Požarevcu, ulici Čede Vasovića br. 10.

Sve informacije u vezi sa nepokretnostima zainteresovana lica će dobiti u kancelariji javnog izvršitelja, u periodu od 11:00-13:00 časova, na adresi ulica Čede Vasovića br. 10, Požarevac, ili putem telefona 065/263-74-65; 012/530-645.

Pravo učešća imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, u dinarskoj vrednosti, i o tome dostave dokaz o uplati najkasnije do 01.11.2018. godine. Jemstvo se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Zorice Milošević iz Požarevca br. 170-50015237001-11, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 7/2018”.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja. Ukoliko polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

ID: A 38 - 10