Zgrada zanatstva sa zemljištem u Vršcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Pavliški put OpštinaVršac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I. 463/15 dana 28.09.2018. godine.

Datum javne prodaje02.11.2018. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Parcela broj 8779 zemljište pod zgradom objektom, ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put, sa zgradom poslovnih usluga, administraivna zgrada označena br 1 u površini od 77 m2;

Parcela broj 8779 – zemljište pod zgradom objektom, ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put, sa zgradom zanatstva i ličnih usluga – radionica označena br. 2 u površini od 2a07m2;

Parcela broj 8779 – zemljište uz zgradu objekat, ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put sa zgradom zanatstva i ličnih usluga skladište označen broj 3 u površini od 2a 19m2;

Parcela broj 8779 – zemljište uz zgradu objekat, ostalo graqđevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put sa zgradom zanatstva i ličnih usluga – skladište označen br 4 u površini od 94m2;

Parcela broj 8779 – zemljište uz zgradu objekat ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put, u površini od 4a 83m2.

Drugo javno nadmetanje održaće se na dan 02.11.2018. godine, sa početkom u 12.30 časova, u Osnovnom sudu Vršac, u Ul. Žarka Zrenjanina br.41-43, u sudnici broj 3. Prodaja nepokretnosti vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja.

Vrednost nepokretnosti utvrđena je u ukupnom iznosu od 12.365.000,00 dinara (100.000EUR) i to zgrada poslovnih usluga br 1, u iznosu od 6.800.750,00 dinara i zgrada zanatstva i ličnih usluga br. 2 bruto površine 207 m2 u iznosu od 5.564.250,00 dinara.

Razgledanje nepokretnosti moguće je svakog radnog dana u periodu od 08.00 do 22.00 časa u prisustvu sudskog izvršitelja

Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 30% od navedene procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti .

Ponudioci su dužni da pred sudom polože 1/10 dela utvrđene nekretnine i to na ime jemstva koja se uračunava u konačnu kupoprodajnu cenu na racun Osnovnog suda Vršac br. 840-269802-90.