Zgrada zanatstva sa zemljištem u Vršcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Pavliški put OpštinaVršac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I. 463/15 dana 28.09.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Parcela broj 8779 zemljište pod zgradom objektom, ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put, sa zgradom poslovnih usluga, administraivna zgrada označena br 1 u površini od 77 m2;

Parcela broj 8779 – zemljište pod zgradom objektom, ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put, sa zgradom zanatstva i ličnih usluga – radionica označena br. 2 u površini od 2a07m2;

Parcela broj 8779 – zemljište uz zgradu objekat, ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put sa zgradom zanatstva i ličnih usluga skladište označen broj 3 u površini od 2a 19m2;

Parcela broj 8779 – zemljište uz zgradu objekat, ostalo graqđevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put sa zgradom zanatstva i ličnih usluga – skladište označen br 4 u površini od 94m2;

Parcela broj 8779 – zemljište uz zgradu objekat ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini u ulici Pavliški put, u površini od 4a 83m2.