Poslovni prostor u Beogradu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaŽivojina Lukića Vajara 14 OpštinaBeograd-Novi Beograd
Cena EUR*17.559 € Jemstvo3.512 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 358/2018 dana 07.11.2018. godine.

Datum javne prodaje03.12.2018. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, na adresi u ul. Živojina Lukića Vajara br. 14, prizemne spratnosti, br. zgrade 1, broj ulaza 14, broj posebnog ela 1, površine 29m2, koji se nalazi na kp.br. 6721/13, upisan u LN br. 4658 KO Novi Beograd, procenjene vrednosti 4.144.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 03.12.2018. godine sa početkom u 15,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Nemanje Protića u ulici Marka Oreškovića broj 7, drugi sprat, stan broj 2 u Beogradu, Zvezdara.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja polože jemstvo i to 10% od procenjene vrednosti i to uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Protić Nemanje iz Beograda, Zvezdara, ul. Marka Oreškovića br. 7/2/2 br.: 330-4011814-19 koji se vodi kod banke "Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad", sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I I 358/2018".

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogući će se razgledanje nepokretnosti dana 30.11.2018. godine u periodu od 15:00 do 16:00 časova.