Belo Polje - stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Kuzmanovića vinograd OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*23.494 € Jemstvo4.699 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I - 1622/2016 dana 16.01.2020. godine.

Datum javne prodaje14.02.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada. br. zgrade 1, br. etaža Pr 1, u Ul. Kuzmanovića vinograd 1 - deo br. 4a;
- Zemljište pod zgradom - objektom, br. zgrade 1, u Ul. Kuzmanovića vinograd 1 - deo br. 4a, površine 1a 18m2, zemljište u građevinskom području;
- Zemljište uz zgradu - objekat, u Ul. Kuzmanovića vinograd 1 - deo br. 4a, površine 5a 00m2, zemljište u građevinskom području;
- Njiva 1. klase, Ul. Kuzmanovića vinograd 1 - deo br. 4a, površine 99m2, zemljište u građevinskom području;
Sve na katastarskoj parceli br. 335/7, upisano u LN br. 963 KO Belo Polje.

Procenjena vrednost iznosi 5.544.625,50 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 14.02.2020. godine, u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Beogradu, Ul. Vojvode Micka Krstića 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.