Stambeno-poslovna i pomoćna zgrada u Vrbasu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje/
Adresa36. Divizije 18 OpštinaVrbas
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/489-52-68

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u izvršnom postupku prodaje nepokretnosti upisane u List nepokretnosti br.641 K.O.Vrbas – Grad na adresi 36. divizije br.18:

- Parcela broj 5724/1, stambeno poslovna zgrada br.1, poslovni prostor-lokal površine 40,96m2 svojina privatna u vlasništvu dužnika sa obimima udela od po 7/18, 7/18 i 4/18 u iznosu od 485.990,00 dinara;
- Pomoćna zgrada br. 2, površine 72,67m2 svojina privatna u vlasništvu dužnika sa obimima udela od po 7/18, 7/18 i 4/18 u iznosu od 603.597,00 dinara.

Ukupna vrednost iznosi 1.089.587,00 dinara.