Stan u Boru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. 9. brigade OpštinaBor
Cena EUR*13.000 € Jemstvo2.600 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje13.12.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496; 018/507-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvoiposoban stan koji se nalazi na KP br. 3380, u Ul. 9 Brigade 20/29, br. Zgrade 1, broj ulaza 20, broj posebnog dela 29, u potkrovlju.

Tržišna vrednost nepokretnosti utvrđuje se na iznos od 26.000 evra.

Utvrđuje se početna licitaciona cena na drugom usmenom nadmetanju od 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

U kancelariji Javnog izvršitelja Miće Ivkovića, ul Stevana Sremca br 4 u Knjaževcu, održava se druga javna prodaja, dana 13.12.2018 godine sa početkom u 12:00 časova usmenim javnim nadmetanjem.

Potencijalni kupci nepokretnosti koje su predmet prodaje mogu se razgledati dana 12.12.2018. godine u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja do i zaključno sa 12.11.2018. godine uplate 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti i to na račun Ivković Miće br 170-0050010705001-06 kod Uni Credit banke, ad, svrha uplate „učešće na javnom nadmetanju u predmetu I.I. br A37/16.

U vezi predmetne prodaje obavezno kosultovati dokumet u prilogu ovog oglasa:
- Zaključak javnog izvršitelja Miće Ivkovića iz Knjaževca br I.I. br A37/16 od 14.11.2018 godine,
- Direktno nadležnog izvršitelja, preko kontakt podataka u nastavku:
019/739 778; 065/3738601; MICA.IVKOVIC.IZVRSITELJ@GMAIL.COM