Zemljište u Jagodini


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Jagodina OpštinaJagodina
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/489-52-68

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

- Katastarska parcela br. 800/9, potes Sarina međa, površine 30,01 ari upisano u LN 2441 KO Jagodina – utvrđene vrednosti RSD 1.937.145,50, početna cena 30% utvrđene vrednosti - RSD 581.143,65;
- Katastarska parcela br. 800/11, potes Sarina međa, površine 32,75 ari, upisano u LN 2441 KO Jagodina - utvrđene vrednosti RSD 2.114.012,50 početna cena 30% utvrđene vrednosti - RSD 634.203,75;
- Katastarska parcela br. 831/19, potes Sarina međa, površine 85,24 ari (koja se sastoji od njive 2.klase površine 28,24 ari i njive 3.klase površine 57,00 ari), upisano u LN 2441 KO Jagodina - utvrđene vrednosti RSD 5.179.492,00 početna cena 30% utvrđene vrednosti - RSD 1.553.847,60.

Ukupno procenjena vrednost svih parcela iznosi 9.230.650,00 dinara.

Početna cena iznosi 2.769.195,00 dinara, što je 30% od utvrđene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 15.11.2018. godine, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici br. 3, Osnovnog suda u Jagodini.

Razgledanje nepokretnosti je moguće svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 sati.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju dužna su da pre nadmetanja polože sudu jemstvo od 1/10 (jednu desetinu) utvrđene vrednosti, na račun 840-272802-14.