Ovča - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Ovča OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I - 629/2017 dana 22.01.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03; 011/302-75-59; 011/206-58-36; 064/885-32-75; 064/885-39-19; 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, na KP br. 4977/1 KO Ovča, upisana u list nepokretnosti broj 333 KO Ovča, sa dograđenim delovima ove nepokretnosti koje sa njom čine jedinstvenu celinu i građevinsku celinu, a koji su u listu nepokretnosti evidentirani na istoj KP kao pomoćna zgrada, broj zgrade 6, iako faktički ne predstavljaju poseban objekat.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 8.990.800,00 dinara, a a kupoprodajna cena ne može biti niža od 30 % od procenjene vrednosti.

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.