Porodična stambena zgrada i zemljište u Belegišu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaSvetozara Miletića 1/a OpštinaStara Pazova
Cena EUR*40.320 € Jemstvo8.064 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl. br. I.I-163/2018 od 15.11.2018. godine.

Datum javne prodaje13.12.2018. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža Po1+Pr1, adresa objekta Selo (sada opisana u LN kao stambeno-poslovna zgrada, broj etaža Po1+Pr1 u ul. Svetozara Miletića br. 1/A),
• Ostale zgrade – mala mešaona stočne hrane, broj zgrade 2, broj etaža Pr1+Pk1, u ul. Svetozara Miletića,
• Zemljište koje čini parcelu broj 692/3, ukupne površine 4a 72m2,
sve upisano u LN broj 3238 KO Belegiš.

Postupajući javni izvršitelj Jelena Stanković Miković je utvrdila tržišnu vrednost nepokretnosti koje su određene za predmet prodaje u izvršnom postupku, tako da ona iznosi: 9.515.502,48 RSD, s tim da početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 50% utvrđene tržišne vrednosti i iznosi 4.757.751,24 RSD.

Drugo javno nadmetanje će se održati dana 13.12.2018. godine sa početkom u 12:00 časova na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Sremskoj Mitrovici, ul. Svetog Dimitrija br. 19A.

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja, u visini 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti i o tome dostavila dokaz izvršitelju.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković broj: 170-0050016341022-13 kod Unicredit bank a.d. Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-163/2018“.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana računajući od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na račun javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković broj: 105-2127694-32 kod AIK banka a.d. Beograd.

Pozivaju se zainteresovana lica na učešće na drugom javnom nadmetanju prodaje gore opisanih nepokretnosti koje su u svojini izvršnog dužnika i novog vlasnika nepokretnosti, sa obimom udela 1/1.

Predmetne nepokretnosti se mogu razgledati dana 05.12.2018. godine u periodu od 14-16 časova uz prethodnu najavu javnom izvršitelju.