Zemljište u Milutovcu


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Milutovac OpštinaTrstenik
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje28.02.2019. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

037/201-140

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuju se uslovi prodaje nepokretnosti na drugom javnom nadmetanju i to:

- Voćnjak 3. klase, površine 11 a, 06m2, na katastarskoj parceli br 2021, poljoprivredno zemljište, potes SELO, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena tržišna vrednost 58.816,74 dinara;
- Njiva 4. klase, površine 17a 08m2, na katastarskoj parceli br 2413, poljoprivredno zemljište , potes KAPETANOVAC, obim udela, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena tržišna vrednost, 70.646,27 dinara;
- Njiva 4 klase, površine 19 a 33 m2 na katastarskoj parceli br 2414, poljoprivredno zemljište, poljoprivredno zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena tržišna vrednost 79.952,72 dinara;
- Njiva 4 klase, površine 30 a 39m2, na katastarskoj parceli br 2416, poljoprivredno zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena vrednost 125.699,07 dinara;
- Njiva 4 klase, površine 64 a 80m2, na katastarskoj parceli br 2684, poljoprivredno zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena vrednost 268.025,66 dinara;
- Šuma 3 klase, površine 20 a 35m2, na katastarskoj parceli br 2842, šumsko zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena vrednost 192.392,32 dinara;
- Šuma 2 klase, površine 29 a 59m2, na katastarskoj parceli br 2843, šumsko zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena vrednost 297.233,13 dinara;
- Njiva 3 klase, površine 11 a 18m2, na katastarskoj parceli br 2857, poljoprivredno zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena vrednost 52.848,80 dinara;
- Njiva 5 klase, površine 4 a 59m2, na katastarskoj parceli br 2858, poljoprivredno zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena vrednost 16.272,99 dinara;
- Vinograd 3 klase, površine 9 a 49m2, poljoprivredno zemljište, potes KAPETANOVAC, obim udela 1/1, privatna svojina izvršnog dužnika, utvrđena vrednost 50.467,53 dinara.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.212.355,23 dinara, a procena je izvršena dana 15.06.2018. godine.

Drugo javno nadmetanje održaće se dana 28.02.2019.. godine u 11:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Mladena Pecelja u ulici 12 Pešadijski puk br. 13, u Kruševcu.

Početna cena na na drugom javnom nadmetanju ne može biti niža od 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti,. kako pojedinačnih tako i ukupno, ali će prednost na usmenom javnom nadmetanju imati ponudilac koji nudi najveću cenu za sve nepokretnosti izvršnog dužnika zajedno.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja polože jemstvo u visini od 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti, najkasnije jedan dan pre održavanja javne prodaje, odnosno zaključno sa danom 29.02.2019. godine.

Jemstvo se polaže u novcu uplatom na depozitni račun javnog izvršitelja Mladen Pecelj broj 285-2290310000052-27 koji se vodi kod Sberbank Srbija ad Beograd sa napomenom „jemstvo za učetvovanje na javnom nadmetanju u predmetu br I.I 173/2018“.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima koja se prijave do 26.02.2019. godine, elektronskim putem na mpecelj.izvrsitelj@gmail.com zaključno do 16:00 homogućiti razgledanje nepokretnosti dana 27.02.2019. godine u 12:00 časova.

Za detalje OBAVEZNO konsultovati dokument u prilogu ovog Oglasa:
- Zaključak javnog izvršitelja Mladena Pecelja br I.I.173/2018 od 28.01.2019. godine.

Za ostale detalje obratiti se direktno Javnom izvršitelju preko sledećih kontakt podataka: 037/201-140; MPECELJ.IZVRSITELJ@GMAIL.COM