Porodična stambena zgrada i zemjište u Turiji


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaUl. 22 oktobra 3 OpštinaSrbobran
Cena EUR*14.306 € Jemstvo2.384 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Vrbasu Iv. 145/2015 od 05.03.2015. godine i zaključka I.Iv-A74/2016 od 21.02.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-75-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada br. 1, pomoćna zgrada br. 2, površine 29 m2, pomoćna zgrada br. 3, pomoćna zgrada br. 4, zemljište uz zgradu – objekat i njiva 1 klase, ukupne površine 957 m2 i sve na kat. parceli br. 243, kao i pomoćne zgrade br. 1 i njive 1. klase ukupne površine 1546 m2 i sve na kat. parceli br. 244, sve upisano u list nepokretnosti br. 2167 KO Turija, u Ul. 22 oktobra br. 3, Turija.

Prvo javno nadmetanje za prodaju predmetne nepokretnosti će se održati dana 14.01.2019. godine u 13,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Branislava Dardića u Vrbasu, Ul. Ive Lole Ribara br. 3.

Tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 2.813.414,40 dinara, a ista je utvrđena Zaključkom Javnog izvršitelja.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 1.688.048,64 dinara.

Pravo učešća na ovoj javnoj prodaji imaju sva zainteresovana lica koja pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva jednu desetinu (1/10) procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti, na namenski račun Javnog izvršitelja broj 340-13002207-16 Erste bank a.d. Novi Sad, sa napomenom u rubrici svrha uplate ”jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu posl. br. I.Iv. 74/2016”.