Kruševac - stambeno-poslovna zgrada


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Železnička OpštinaKruševac
Cena EUR*24.722 € Jemstvo8.241 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I.184/2016 dana 04.02.2019. godine.

Datum javne prodaje01.03.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02; eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost koja je vanknjižno vlasništvo izvršnog dužnika:

Stambeno-poslovna zgrada, broj etaža pr1, sp1, broj zgrade 3, Ul. Železnička na KP br. 2907, upisana u LN br. 9154 KO Kruševac, za deo objekta izdata je građevinska dozvola pod brojem 351-510/92-Š od 01.07.1992. godine, a objekat je u postupku legalizacije pred Odeljenjem za urbanizam i građevinarstvo koji se vodi pod brojem 351-804/2010-01 na osnovu zahteva od 18.02.2010. godine.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 9.723.982,59 dinara, a početna cena je 30 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 01.03.2019. godine, u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Kruševcu, Ul. 12. pešadijski puk br. 13.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.