Stambeno-poslovni objekat u Nišu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaBotanička bb OpštinaNiš
Cena EUR*20.060 € Jemstvo/
Pravni osnov

U vlasništvu Addiko Bank ad Beograd.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-19; 011/222-64-03; 060/818-34-48; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prizemlje stambeno poslovnog objekta u izgradnji, površine 181m2, na potesu Čardak u Nišu, u Ulici Botanička bb, izgrađen na katastarskoj parceli broj 495/2, 494/3 i 493/2, upisan u List nepokretnosti broj 1102, KO Donja Vrežina.

Nepokretnost se nalazi u opštini Pantelej, u blizini škole, vrtića, pijace. Na udaljenosti do 200m nalazi se: OŠ „ Miroslav Antić“, fudbalski tereni, supermarketi. Na udaljenosti od 200-700m smešteni su pijaca, zdravstvena ustanova, crkva, hitna pomoć i bazen. Pristup objektu je sa ulice. Objekat je povezan redovnim gradskim saobraćajem sa ostalim delovima grada (dnevne i noćne linije)

Navedena nepokretnost nalazi se u vlasništvu Banke i sva zainteresovana lica mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.
Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.