Poslovni prostor u Beogradu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaDimitrija Tucovića 52 OpštinaBeograd-Zvezdara
Cena EUR*121.860 € Jemstvo20.310 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje21.12.2018. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Lokal broj 2 u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u izgradnji, u Ulici Dimitrija Tucovića broj 52 u Beogradu, na katastarskim parcelama broj 2939/1 i broj 2939/4 KO Zvezdara, ukupne korisne površine 166m2 (115m2 + galerija 51m2) upisane u list nepokretnosti broj 1141KO Zvezdara.

Utvrđena tržišna vrednost, odnosno procenjena vrednost predmetne nepokretnosti je 23.965.875,00 dinara, s tim da na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti, dok na drugom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30 % od procenjene vrednosti.

Prvo javno nadmetanje održaće se dana 21.12.2018. godine, u 12.00 časova, u sali izvršitelja na adresi Vojvode Micka Krstića br. 1 u Beogradu.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja polože jemstvo u visini od 10% procenjene vrednosti nepokretnosti na depozitni račun javnog izvršitelja Mirjane Dimitrijević broj 205-235040-61 koji se vodi kod Komercijalne banke sa napomenom „ jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj I.I. – 194/2017“ i koja javnom izvršitelju dostave dokaz o do početka javnog nadmetanja.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima, a koja se prijave do 13.12.2018. godine elektronskim putem na mirjana.dimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com, omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 14.12.2018 u 15.00 časova.