Đurđevo - porodična stambena zgrada i zemljište


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVojvođanska 12 OpštinaŽabalj
Cena EUR*11.539 € Jemstvo2.308 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-258/2018 dana 04.01.2019. godine.

Datum javne prodaje05.02.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03; 011/302-75-59; 011/206-58-36; 064/885-32-75; 064/885-39-19; 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti 3004 KO Đurđevo:
- Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža 1, adresa objekta Vojvođanska 12, koja je izgrađena na katastarskoj parceli broj 2996/6.
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 1, površine 1a 37m2, na katastarskoj parceli broj 2996/6.
- Zemljište uz zgradu-objekat, površine 3a 02m2, na katastarskoj parceli broj 2996/6.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 2.723.157,00 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 05.02.2019. godine, u 10.30 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Novom Sadu, Ul. Futoška 1a, kancelarija 405.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.