Dvosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaTomice Popovića 41 OpštinaBeograd-Zemun
Cena EUR*50.000 € Jemstvo5.000 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje24.01.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

064/896-01-05; 011/209-87-19

Molim Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Aukcijska prodaja nepokretnosti – dvosobnog stana br. 5N, površine 68 m2, koji se nalazi u potkrovlju stambene zgrade u Beogradu, ul. Tomice Popovića br. 41, postojeća na kat.parceli br. 100/68, upisana u list nepokretnosti br. 1053 KO Zemun Polje, po početnoj ceni od 50.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Aukcija će se održati dana 24.01.2019. godine, u 11.30 časova, u Vojvođanskoj banci a.d. na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 85b.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 23.01.2019. Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke ad Novi Sad br.355-0003200289150-36 (JMBG /matični broj prav.lica) svrha uplate: depozit za aukciju od 24.01.2019. (uz obaveznu naznaku rednog broja nepokretnosti). Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji.Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 23.01.2019.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.