Velika Plana - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Velika Plana OpštinaVelika Plana
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 2 I.I-176/2018 dana 22.07.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, postojeće na KP br. 2078/3, upisane u list nepokretnosti br. 1384 KO Velika Plana, u privatnoj svojini izvršnih dužnika sa obimima udela 3/12, 3/12, 2/12, 2/12, 2/12, procenjene vrednosti 4.596.268,09 dinara.

Prodaja će se obaviti putem neposredne pogodbe.

Kupoprodajna cena se slobodno ugovara, ali ne može biti niža od 30 % od procenjene vrednosti.

Pozivaju se zainteresovana lica da pismene ponude dostave na adresu sedišta javnog izvršitelja, Ul. Srpskoj Sovjeta 8/1/6, do 29.08.2019. godine, u 13.00 časova i da uz ponudu dostave dokaz o uplaćenom jemstvu u visini od 10 % od procenjene vrednosti.

ostavite komentar

Komentari:

  1. moze li da se ponudi cena npr 50 posto od procene