Porodična stambena zgrada u Rakovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Rakovac OpštinaBeočin
Cena EUR*28.846 € Jemstvo5.769 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/105-57-36; 011/220-89-91; 011/220-89-90; 011/220-89-89; 011/220-89-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, Po+Pr, površine pod zgradom zemljištem 144 m2, sve izgradjeno na kat. parc.broj 3321/3, sa pravom korišćenja zemljišta na kat. parc. br. 3321/3 ukupne površine 612 m2, upisano u List nepokretnosti broj 931 KO Rakovac.

Početna cena je 3.403.872,00 dinara što čini 50% utvrđene procenjene vrednosti.

Druga javna prodaja nepokretnosti će se održati dana 15.01.2019. godine u 13,00 časova u prostorijama javnog izvršitelja Aleksandra Nikolića u Vranju, ul. Cara Dušana br. 12B, kancelarija br. 31, Zaječar.

Pravo učešća imaju sva lica koja do početka javnog nadmetanja izvrše uplatu jemstva u iznosu od 10% od utvrđene procenjene vrednosti na račun javnog izvršitelja Aleksandra Nikolića br. 330-4014429-31 koji se vodi kod AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD sa napomenom: Jemstvo uza učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 2878/2017.

Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja posl.br. I.I. 2878/2017 od dana 23.05.2018. godine u iznosu od 6.807.744,00 dinara.

Ponuđač kome bude dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da ponuđeni iznos (cenu) uplati u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja na račun javnog izvršitelja Aleksandra Nikolića br. 330-4014429-31 koji se vodi kod AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD sa napomenom: sa pozivom na br. I.I. 2878/2017.

Pregled predmetne nepokretnosti može se obaviti dana 09.01.2019.godine u periodu od 11.00 do 12.00 časova, uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon 017/410-750.