Porodična stambena zgrada u Kaću


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaMileve Marić 56 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*47.300 € Jemstvo4.730 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje05.04.2019. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

011/220-89-90; 011/220-89-78; 011/220-89-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1 površine u gabaritu 76 m2, u Kaću u ul. Mileve Marić br.56, izgrađena na kat.parc.br.1304/3, upisano u list nepokretnosti broj 4737 KO Kać.

Početna cena je EUR 47.300,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d.Beograd na dan uplate.

Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 05.04.2019. godine u 13,00 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd, u Novom Sadu,Ul. Bul. Oslobođenja br. 56a.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene,na račun Raiffeisen banke a.d.Beograd,najkasnije do 12,00 časova 04.04.2019. godine.

Potencijalni učesnik je u obavezi,da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa Pravilnikom o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene pokretne stvari metodom aukcijske prodaje,koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.