Porodična stambena zgrada u Rumi


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaStanka Paunovića Veljka 152 OpštinaRuma
Cena EUR*16.150 € Jemstvo3.230 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 65/2017 dana 28.12.2018. godine.

Datum javne prodaje28.01.2019. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/480-00-53; 021/480-00-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada sa jednim stanom, zgrada br. 1, sagrađena na parceli br. 1951 u Rumi, Ul. Stanka Paunovića Veljka br. 152, vlasništvo dužnika 1/1, upisane u list nepokretnosti br. 2644 KO Ruma, procenjene vrednosti 3.811.500,00 dinara.

Početna cena na javnom nadmetanju iznosi 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 28.01.2019. godine, u 10.00 časova, na adresi kancelarije javnog izvršitelja, Ul. Kralja Petra I, br. 9, u Inđiji.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.