Zemljište u Donjoj Jajini


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Donja Jajina OpštinaLeskovac
Cena EUR*739 € Jemstvo123 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 2Iv.br.290/16 dana 27.12.2018 godine.

Datum javne prodaje28.01.2019. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/480-00-53; 021/480-00-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- KP br. 494/4, njiva 3. klase, površine 12,90 ara, upisana u list nepokretnosti br. 623 za KO Donja Jajina, sa obimom udela izvršnog dužnika 1/1, procenjene vrednosti 60.903,00 dinara;
- KP br. 1473, vinograd 3. klase, površine 8,88 ara, upisana u list nepokretnosti br. 623 za KO Donja Jajina, sa obimom udela izvršnog dužnika 1/1, procenjene vrednosti 20.962,00 dinara;
- KP br. 1475, njiva 5. klase, površine 26,85 ara, upisana u list nepokretnosti br. 623 za KO Donja Jajina, sa obimom udela izvršnog dužnika 1/1, procenjene vrednosti 63.382,00 dinara.

Ukupna procenjena vrednost iznosi 145.247,00 dinara, a početna cena je 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 28.01.2019. godine, u 11.00 časova, u zgradi Osnovnog suda u Leskovcu, soba br. 209.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.