Zemljište u Belotiću i u Mrovskoj


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Belotić, KO Mrovska OpštinaVladimirci
Cena EUR*4.256 € Jemstvo851 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje24.01.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/300-08-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju sledećih nepokretnosti:

- livada 3. klase, površine 0.26.60 ha, potes Jezero, poljopirvredno zemljište (kp 707/2, LN 210 KO Belotić),
- njiva 5. klase, površine 0.56.90 ha, potes Duge njive, poljoprivredno zemljište (kp 1189, LN 210 KO Belotić),
- njiva 4. klase, površine 0.49.48 ha, potes Borić mala, poljoprivredno zemljište (kp 255/8, LN 504 KO Mrovska),
- šuma 4. klase, površine 0.22.54 ha, potes Borić mala, šumsko zemljište (kp 772/1, LN 504 KO Mrovska),
- njiva 6. klase, površine 0.21.19 ha, potes Borić mala, poljoprivredno zemljište (kp 773/3 LN 504 KO Mrovska),
- voćnjak 2. klase, površine 0.30.99 ha, potes Borić mala, poljoprivredno zemljište (kp 774/2 LN 504 KO Morovska),
- njiva 5. klase, površine 0.50.17 ha, potes Borić mala, poljoprivredno zemljište (kp 786/2 LN 504 KO Mrovska),
- šuma 5. klase, površine 0.23.05 ha, potes Borić mala, poljoprivredno zemljište (kp 926/1 LN 504 KO Mrovska).

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.004.484,00 dinara.

Drugo javno nadmetanje će se održati dana 24.01.2019. godine u 13.00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Jelene Marić, na adresi Cara Dušana 1 u Šapcu, sprat 1, s tim da nepokretnost ne može na drugom javnom nadmetanju biti prodata ispod 50% procenjene vrednosti (početna cena).

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti.

Jemstvo se polaže uplatom u gotovom novcu na račun javnog izvršitelja broj 250-1330000115100-66, koji se vodi kod EUROBANK ad Beograd, sa napomenom „Jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 246/2017“.

Razgledanje nepokretnosti se može obaviti uz prethodno pismeno obraćanje javnom izvršitelju, a najkasnije do 18.01.2019. godine.