Porodična stambena zgrada u Aranđelovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVladike Save Šumadijskog 23 OpštinaAranđelovac
Cena EUR*32.037 € Jemstvo6.407 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I. 329/18 dana 29.01.2019. godine.

Datum javne prodaje22.02.2019. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

064/616-79-88; 034/720-450

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaje se nepokretnost i to:

Zgrada br 1, po načinu korišćenja, porodična stambena zgrada, izgrađena na kp br. 4785/23, sa površinom u osnovi od 132 m2, spratnosti PR+SP, a koja zgrada se nalazi na adresi ul Vladike Save Šumadijskog br. 23 u Aranđelovcu, sa pravom korišćenja na kp br 4785/23 KO Aranđelovac, svim sastavnim delovima i prirodnim plodovima koji nisu odvojeni od ove nepokretnosti, kao i pripatcima, koji čine ekonomsku i funkcijonalnu celinu, isključivo vlasništvo izvršnog dužnika, sve upisano u LN br 4253 KO Aranđelovac.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene tržišne vrednosti.

Ukupna vrednost navedenih nepokretnosti utvrđena je na iznos od 7.560.635,81 dinara, a početna cena iznosi 3.780.317,90 dinara.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem dana 22.02.2019. godine u kancelariji javnog izvršitelja Vidoja Stojkovića , ul Knjaza Miloša br 86/29 u Aranđelovcu sa početkom u 10:00 časova.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju predmetne nepokretnosti uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon: 034/720-450.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja, polože na ime jemstva, iznos od jedne desetine ( 1/10 ) od utvrđene vrednosti nepokretnosti, na namenski račun javnog izvršitelja broj 155-32543-60, koji se vodi kod Halk Bank a.d Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu, poslovni broj I.I 329/18“.

Za sve detalje o prodaji nepokretnosti konsultovati dokument u prilogu ovog oglasa:
- Zaključak JI Vidoja Stojkovića br I.I 329/18 od 29.01.2019 godine.
Kao i preko sledećih kontakt podataka navedenih u predmetnom zaključku.