Zemljište u Raniloviću - UniCredit Bank


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Ranilović OpštinaAranđelovac
Cena EUR*2.624 € Jemstvo525 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-143/2018 dana 26.05.2020. godine.

Datum javne prodaje24.06.2020. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

065/377-78-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- KP br.40, površine 1ha 16a 73 m2, po kulturi njiva 4. klase, potes Delovi;
- KP br.41/1, površine 35a 44 m2, po kulturi livada 3. klase, potes Delovi;
- KP br.41/3, površine 31a 22 m2, po kulturi livada 3. klase, potes Delovi;
- KP br.62, površine 13a 67 m2, po kulturi livada 3. klase, potes Delovi.
LN br. 1153 KO Ranilović (Aranđelovac).

Početna cena iznosi 309.622,13 dinara, što predstavlja 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 24.06.2020. godine, u 10 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Kragujevcu, Ul. Nikole Pašića 7/1/15.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.