Beograd - šestosoban stan


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaPodravska 21 OpštinaBeograd-Voždovac
Cena EUR*90.359 € Jemstvo15.060 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I -701/2018 dana 21.01.2019. godine.

Datum javne prodaje20.02.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Šestosoban stan - kroz prizemlje, sprat i potkrovlje br. posebnog dela objekta 1, korisne površine 143m2, u prizemlju ulaza br. 21a, u sklopu porodične stambene zgrade u ul. Podravska broj 21, u Beogradu, spratnosti Po1, Pr1, Sp1, Pk1 u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, izgrađenoj na parceli br. 6655/6 upisanoj u LN br. 6390 KO Voždovac.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 17.770.545,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 20.02.2019. godine sa početkom u 12,00 časova u sali javnog izvršitelja na adresi Vojvode Micka Krstića br. 1 u Beogradu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.