Stupčevići - Porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaGrbavica 59 OpštinaArilje
Cena EUR*23.000 € Jemstvo4.600 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I. 176/18 dana 06.03.2019. godine.

Datum javne prodaje04.04.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03; 011/302-75-59; 011/206-58-36; 064/885-32-75; 064/885-39-19; 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža Pr1 (prema proceni tržišne vrednosti sudski veštak je dana 18.06.2018. godine utvrdio spratnost P+1+Pk), Ul. Grbavica br. 59, izgrađena na KP br. 279/2, upisana u list nepokretnosti 471 KO Stupčevići.

Procenjena vrednost iznosi 46.000,00 evra, a početna cena na javnom nadmetanju je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 04.04.2019. godine, u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Užicu, Ul. Kralja Petra Prvog br. 34.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.