Porodična stambena zgrada u Aranđelovcu - Unicredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaStefana Nemanje 10 OpštinaAranđelovac
Cena EUR*41.291 € Jemstvo8.258 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-133/2017 dana 21.03.2019. godine.

Datum javne prodaje19.04.2019. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/333-73-05 i 060/223-90-30

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 112m2, u Aranđelovcu, u ul. Stefana Nemanje br. 10 (ranije Milana Blagojevića), kao objekat preuzet iz zemljišne knjige, izgrađena na KP br. 2039, površine 8.09, koja parcela je u vlasništvu Republike Srbije i na kojoj parceli izvršni dužnik ima pravo korišćenja 1/1, sa zemljištem pod zgradom-objektom površine 1,12a, i zemljištem uz zgradu-objekat površine 5a, kao i njiva 4. klase površine 197m2, na KP br. 2039, upisano u LN br. 1776 KO Aranđelovac. 

Vrsta prodaje - druga javna prodaja u izvršnom postupku.

Početna cena iznosi 4.872.369,50 dinara (50% procenjene vrednosti).

Javno nadmetanje održaće se dana 19.04.2019. godine u 12.00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Aleksandra Todorovoća, ul. Nikole Pašića br. 7/I/15 Aranđelovac.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.