Proizvodni kompleks INTERKOMERC AGRAR u Pivnicama


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaPrvoboračka ulica Bb, KO Pivnice OpštinaBačka Palanka
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Iv. 1/2017 dana 08.02.2019. godine.

Datum javne prodaje01.04.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

066/809-00-93

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Prodaja proizvodnog kompleksa Interkomerc Agrar u Vrbasu, mesto Pivnice na parcelama KP 1032/2 I KP 1032/5 KO Pivnice; ukupne površine 28.527m2.

KO 1032/2 P=12.430m2
KO 1032/5 P=16.097m2

Predmetni kompleks se sastoji od zgrade mlina, upravne zgrade, trafo stanice, vagarske kućice, objekta vage, nadstrešnice, usipnog koša, mašinske kućice, sušare, dve tampon ćelije, devet ćelija silosa I objekta skladišta na KP 1032/2 kao I objekta hale – magacina na KP 1032/5.

Predmetne nepokretnosti su upisane u LN 3786 KO Pivnice. Predmetni kompleks se nalazi na izlazu iz sela Pivnice prema Odžacima, sa desne strane puta. Lociran je odmah uz asfaltnu saobraćajnicu I pritup objektu je lak. Kompletan kompleks je ograđen žicanom ogradom na AB stubovima I metalnom ogradom sa zidanim stubovima na AB temeljima.

Predmetni kompleks je opremljen elektro, vodovodnim, kanalizacionim i ptt instalacijama.

Prodaja će se održati dana 01.04.2019. godine sa početkom u 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte broj: 066/809-00-93.

Nema komentara