Dvosoban stan u Pančevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Spoljnostarčevačka OpštinaPančevo
Cena EUR*12.258 € Jemstvo2.452 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 358/2018 dana 05.04.2019.godine.

Datum javne prodaje09.05.2019. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Dvosoban stan, površine 74m/2, prizemlje, ulica Spoljnostarčevačka, br. posebnog dela objekta 1, br.stana posebnog dela objekta 1, br. ulaza posebnog dela objekta 67, k.p 770,
sve opisane i upisane u Listu nepokretnosti br. 1676, KO Vojlovica

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana: 09.05.2019. godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva, a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 11.02.2019.godine i iznosi 2.892.815,18 dinara.

Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetnih nepokretnosti odnosno 1.446.407,59 dinara.

Na nepokretnosti koje su predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. Javni izvršitelj nema informaciju ko je trenutni držalac predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 08.05.2019.godine u 10:00 časova uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61. Obavezuje se izvršni dužnik, kao i sva treća lica da omoguće navedenog dana razgledanje predmetne nepokretnosti pod pretnjom novčanim i krivičnim kažnjavanjem.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 358-2018“.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana. Nepokretnost može biti dodeljena i kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji kupac u skladu sa čl. 192.st.2 ZIO.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.