Šestosoban stan i garaža u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaŠljivarska 14 OpštinaBeograd-Voždovac
Cena EUR*140.321 € Jemstvo20.046 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje28.03.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 011/440-96-06

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Tošin bunar 274V, u izvršnom predmetu posl.br. 10-I.I-484/2018, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Markom Vukićevićem iz Beograda, protiv izvršnog dužnika, na osnovu Zaključka II-484/2018 od 05.03.2019. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Šestosoban stan, stan kroz prizemlje i sprat, evidencijski broj 2, broj stana 1, površine 210m2, koji se nalazi na prvom spratu i garaža u podrumu porodične stambene zgrade površine 34m2, u ul. Šljivarska 14 u Beogradu, objekat br.3, na kat. parceli 1867/6, upisano u Listu nepokretnosti br.235 KO Kumodraž.

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je Zaključkom javnog izvršitelja od 05.03.2019. godine u iznosu od 200.459,00 evra.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti.

Prva prodaja nepokretnosti će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati dana 28.03.2019. godine sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Marka Vukićevića u Bulevaru Mihaila Pupina 165A, u Beogradu.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu predmetna nepokretnost razgleda dana 13.03.2019. godine u periodu od 10.00 – 12.00 časova (prvo razgledanje) i 20.03.2019. godine u periodu od 10.00 – 12.00 časova (drugo razgledanje).

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javog izvršitelja Marka Vukićevića broj 105-8737-08 koji se vodi kod AIK BANKA AD Beograd, sa napomenom, „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu 10 I.I. 484/2018“.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja Marka Vukićevića broj 105-8737-08 koji se vodi kod AIK BANKA AD Beograd, a ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Porezi i takse u vezi prenosa prava svojine na kupca nisu uračunati u prodajnu cenu, a plaća ih kupac po važećim propisima.