Jednosoban stan u Čačku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Čačak OpštinaČačak
Cena EUR*15.257 € Jemstvo2.180 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-389/2017 dana 26.02.2019. godine.

Datum javne prodaje26.03.2019. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

032/335-305; 063/660-414

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednosoban stan br. 75, površine 41m2, na 12. spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje br. 1, ulaz D, izgrađene na KP br. 3206/10 KO Čačak, procenjene vrednosti 2.571.907,87 dinara.

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 26.03.2019. godine, u 12.00 časova, u na adresi sedišta javnog izvršitelja Milanke Savić u Čačku, Ul. Rajićeva 5-7.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.