Zemljište u Vučevici i Kujavici


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Vučevica, KO Kujavica OpštinaVladimirci
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

U vlasništvu ProCredit banke.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ProCredit Bank a.d. Beograd oglašava prodaju nepokretnosti pogodbom, Opština Vladimirci;

Njiva 4.klase potes Topoluša, površine 75a 85m2, na katastarskoj parceli broj 42 - cena – 2277 EUR;
Njiva 4.klase potes Topoluša, površine 1ha24a 92m2,na katastarskoj parceli broj 45/1 - cena–3762EUR;
Voćnjak 3.klase potes Topoluša, površine 9a 68m2 na katastarskoj parceli broj 46/2-cena – 292 EUR;
Njiva 4.klase potes Topoluša, površine 26a 59m2, na katastarskoj parceli broj 46/3-cena – 803 EUR;
Njiva 4.klase potes Topoluša, površine 69a 04m2, na katastarskoj parceli broj 183-cena - 2085 EUR;
Njiva 4.klase potes Topoluša, površine 67a 57m2, na katastarskoj parceli broj 184-cena - 2040EUR;

Sve upisano u list nepokretnosti 119KO Vučevica.

Njiva 4.klase , potes Đip, površine 90a32m2 na katastarskoj parceli broj 403/10-cena - 2727EUR;
Njiva 4.klase , potes Đip, površine 79a94m2 na katastarskoj parceli broj 413/1-cena – 2414 EUR;

Sve upisano u list nepokretnosti 112 KO Kujavica.

Ukupna cena svih parcela 16.400,00 EUR.

Parcele se nalaze na teritoriji opštine Vladimirci , banka je vlasnik nepokrenosti 1/1 sa upisanim pravom svojine.

Parcele 42 i 45/1 čine celinu; parcele 183 i 184 nalaze se jedna do druge, pored njih se nalazi kolski put, parcela 403/10 je pod nagibom pretvorena u livadu; parcela 413/1 nalazi se pored asfaltnog puta nije obrađena pod blagim nagibom je; parcela 46/2 nalazi se pored porodičnog domaćinstva i na njoj se nalaze plastenici; 46/3 se takođe nalazi pored porodičnog domaćinstva, plastenici su na njoj, pored je asfaltni put.