Zemljište u Beogradu


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Železnik OpštinaBeograd-Čukarica
Cena EUR*3.912 € Jemstvo1.304 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I I 515/2016 i 739/2017 dana 11.04.2019. godine.

Datum javne prodaje03.05.2019. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Celokupno zemljište na katastarskim parcelama broj 1017/1 i 1017/3 KO Železnik, ukupne površine 2.476m2, bez upisanih objekata na parcelama i 1764/2307 idealnih delova zemljišta na katastarskoj parceli broj 1017/2 KO Železnik, površine 804m2, sve upisani u list nepokretnosti broj 2014 KO Železnik, procenjene vrednosti 1.538.810,00 dinara.

Početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 03.05.2019. godine, u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršiteljaNemanje Protića u Ul. Marka Oreškovića br. 7, drugi sprat, stan br. 2, u Beogradu-Zvezdari.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10 % od utvrđene cene na računa javnog izvršitelja Protić Nemanje iz Beograda-Zvezdare, Ul. Marka Oreškovića br. 7/2/2, br. 330-4011814-19, koji se vodi kod Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, sa napomenom za „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I I 515/2016 ili I I 739/2017”.