Porodična stambena zgrada u Tomislavcima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKozaračka T.24 OpštinaBačka Topola
Cena EUR*14.534 € Jemstvo2.076 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

024/554-266

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prva prodaja nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem.

Prvo javno nadmetanje određuje se za dan 16.04.2019. godine, sa početkom u 13:00 časova, koja će se održati u kancelariji Javnog izvršitelja Damira Šitea iz Subotice, ulica Maksima Gorkog 9-11, prvi sprat, u Subotici.

Na prvom javnom nadmetanju prodaju se nepokretnosti, u Tomislavcima, upisane u LN br 1145 KO Gornja Rogatica, i to:

- Parcela broj 1457 - zemljište pod objektom, površine 1a16m2, na kome je sagrađena porodična stambena zgrada, u ulici Kozaračka T.24; zemljište pod zgradom objektom – 1a37m2, na kome je sagrađena pomoćna zgrada , u ulici Kozaračka T.; zemljište pod zgradom objektom – 44m2, na kome je sagrađena pomoćna zgrada u ulici Kozaračka T.;zemljište pod zgradom objektom 27m2, na kome je sagrađena pomoćna zgrada, u ulici Kozaračka T.; zemljište pod zgradom objektom 25m2, na kome je sagrađena pomoćna zgrada, u ulici Kozaračka T.; zemljište uz zgradu objekat 5a00m2; njiva 2 klase, površine 6a07m2 u ulici Kozaračka T.

Tržišna vrednost nepokretnosti utvrđena je zaključkom izvršitelja na iznos od 2.450.000,00 dinara

Na prvom nadmetanju početna cena predmetne nepokretnosti je 70% od utvrđene tržišne vrednosti.

Razgledanje nepokretnosti određuje se za dan 02.04.19. godine u periodu od 13:00 do 15:00 časova. Nalaže se izvršnom dužniku da u navedenom terminu obezbedi pristup predmetnim nepokretnostima. Nalaže se licima zainteresovanim za razgledanje da o tome obaveste izvršitelja u roku ne krećem od 3 radna dana koji prethodi danu određenom za razgledanje nepokretnosti.

Lica zainteresovana za učešće na javnom nadmetanju dužna su da pre početka nadmetanja uplate jemstvo u visini od 10% utvrđene tržišne vrednosti na račun javnog izvršitelja br 220-125549-96 kod Procredit banke ad Beograd, sa pozivom na br I.I 78/17, te da na javnom nadmetanju polože dokaz o uplaćenom jemstvu.

Za ostale podatke o prodaji obavezno konsultovati dokument u prilogu ovog oglasa:
- Zaključak o prodaji JI Damira Šitea br II 78/17 od 14.03.2019. godine, ili direktno Javnog izvršitelja preko kontakt podataka 024/554-266, 069/554-26-60.