Porodična stambena zgrada u Rumi


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVladimira Nazora 69 OpštinaRuma
Cena EUR*4.277 € Jemstvo1.426 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.301/17 dana 04.03.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65; 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada u Rumi, Ul. Vladimira Nazora br. 69, br. zgrade 1, sagrađena na parceli br. 6904/1, površine 04a 61m2, upisana u LN 1461 KO Ruma, koja je u državnoj svojini sa pravom korišćenja u korist vlasnika zgrade.

Procenjena vrednost iznosi 1.682.450,00 dinara, a početna cena je 30 % od procenjene vrednosti i iznosi 504.735,00 dinara.