Stambena zgrada i zemljište u 1/2 udela u Nišu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Donja Vrežina OpštinaNiš
Cena EUR*7.066 € Jemstvo1.178 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 4I. br. 1048/14 dana 19.03.2019. godine.

Datum javne prodaje18.04.2019. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

LN br 500 Donja Vrežina, kp 694 zemljište pod zgradom objektom pobršine 29m2; zemljište pod zgradom objektom površine 10m2; zemljište pod zgradom objektom površine 43m2; zemljište uz zgradu objekat površine 5,00 ari; kp br 694 voćnjak površine 1.11 ari; porodična stambena zgrada površine 29m2, kao objekat broj 1 na kp br 694 i pomoćna zgrada površine 10m2, kao objekat 2 na kp broj 694, pomoćna zgrada površine 43m2, kao objekat 3 na kp broj 694 svojina privatna sve sa udelom 1/2.

Ukupna utvrđena vrednost iznosi 2.779.200,00 dinara, a 1/2 iznosi 1.389.600,00 dinara

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se obaviti dana 18.04.2019. u 13.00 časova u Osnovnom sudu u Nišu, Voždova br 23, u kancelariji broj 426.

Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 60 % od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Pravo učešća imaju sva zainteresovan lica koja prethodno polože jemstvo u iznosu od 1/10 procenjene vrednosti za parcelu za koju podnose ponudu i to na depozitni račun Osnovnog suda u Nišu br. 840-281802-77 sa pozivom na broj predmeta 4.И-1048/14 i to najkasnije do početka javnog nadmetanja. 

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost svakoga radnog dana od 12.00 do 15.00 časova.