Malča - Poslovne zgrade


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Malča OpštinaNiš
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-967/2019 dana 05.07.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površine 314m2, adresa objekta Jevica, faktičkim premerom utvrđena površina 251,20m2, sa zemljištem pod zgradom-objektom, površine 314m2 (ranije površine 318m2), potes Jevica, na katastarskoj parceli broj 5708, upisano u list nepokretnosti broj 1513 KO Malča, procenjene vrednosti 1.113.106,64 dinara;

- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 2, koja se sastoji iz prizemlja i dva sprata, adresa objekta Jevica, faktičkim premerom utvrđena površina prizemlja 558,40m2, površina prvog sprata 558,40m2, površina drugog sprata 117,82m2, na katastarkoj parceli 5708, sa zmeljištem pod zgradom-objektom, površine 698m2, (ranije površine 513m2) i zemljištem uz zgradu-objekat, površine 1013m2 (ranije površine 1199m2), potes Jevica, na katastarskoj parceli 5708, upisano u list nepokretnosti broj 1513 KO Malča, procenjene vrednosti 17.880.755,60 dinara;

- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 3, površine 667m2, adresa objekta Jevica, faktičkim premerom utvrđena površina 533,60m2, sa zemljištem pod zgradom-objektom, površine 667m2 (ranije površine 665m2), potes Jevica, na katastarskoj parceli broj 5708, upisnao u list nepokretnosti broj 1513 KO Malča, procenjene vrednosti 2.368.312,00 dinara.

Početna cena iznosi 30 % od procenjene vrednosti.